Etappevictoire am Europaparlament

De Rapport Estrela dee fir eng PMA fir lesbesch Fraen agetrueden ass, gouf vum Plenum zréck an d’Kommissioun verwisen. Dat ass zwar nach keng Entwarnung, mee wéinstens mol eng kleng positiv Entwécklung! E grousse Merci u jiddereen, den bei dën Europadeputéierten an dem Sënn intervenéiert ass! 

http://www.lamanifpourtous.fr/fr/toutes-les-actualites/881-victoire-contre-le-gender-et-la-liberalisation-de-la-pma-pour-les-couples-de-femmes

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert