Déi lëtzebuergesch kathoulesch Kierch, d’Politik an den „Gender“ – Konzept

D‘ „European Year of Citizen Alliance 2013.lu“ hat un déi politesch Parteien geschriwwen fir hinnen hir Fuerderungen matzedeelen. Ech hat den Text de Mëtteg gelies an mech gewonnert dat d’kathoulesch Kierch, d’Caritas an den LCGB als „Confédération syndicale chrétienne“ mat als Partner opgeféiert sinn (zësumme mat Rosa Lëtzebuerg). 

http://www.alliance2013.lu/alliance-au-luxembourg/

Aus der kathoulescher Sozialléier eraus kann ech zwar d’Suerg ëm eng Rei vu soziale Froen verstoen déi och vun där „Allianz“ ugeschwat ginn. Mee déi meeschte Fuerderungen sinn reng politesch an eigentlech net d’Suerg vun der Kierch, wéi z.B. och déi hei Elementer déi sollen an eis Verfaassung opgeholl ginn:

„- Réforme du droit de vote: Discussion et élargissment du concept de citoyenneté de résidence dans la perspective des élections européennen en 2014, e.a. donc abandon des dérogations concédées au Grand-Duché fans le traité de Maastricht.

– Réforme de la loi sur la nationalité,

– Renforcement des droits et de la particpation des frontaliers“

http://www.alliance2013.lu/wp-content/uploads/g%C3%BD%C3%BDn%C3%BD%C3%BDriques-.pdf

An dann kënnt och nach eng Fuerderung iwwer d'“Gender“-Problematik:

„- Prise en compte des problématiques dites „gender“.“

Eis kathoulesch Kierch, „la grande muette“ wann et em d’Ofdreiwung an d’Homo-„Bestietnis“ geet, kennt also anscheinend och net d’Positioun vun der Kierch iwwer d‘ Gegenders, sou wéi se haut vun dene lénke Mouvementer duerchgest gouf. Als kleng Erënnerung fir d’CSV-Sectioun „Kathoulech Kierch“ dowéinst hei eng Ried vum Vertrieder vum Vatikan bei der UNO:

http://www.laici.va/content/laici/en/sezioni/donna/notizie/santa-sede-all-onu.html

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.