Mir paken et un! Déi houfreg Bilanz vum LSAP-CSV-Sozialofbau vun 2004 bis 2013

 „Déi konservativ Säit“ ass frou fir hire Lieser déi houfreg Bilanz vun 9 Joer Sozialpolitik vun der LSAP an der CSV därfen ze presentéieren.

Jidderengem fällt bestëmmt direkt op, datt déi Rout an déi Orange e riisegt sozialt Häerz hunn an keng Méi gescheit hunn fir dofir ze suergen, datt d’Leit ëmmer manner Suën sollen am Portemonni hunn.

Déi Lëscht ass wahrscheinelch nach net komplett an „Déi konservativ Säit“ ass natierlech dankbar fir all Informatioun déi an dëser Tabell nach géng felen. Mat der CSV an der LSAP, géngen si dann an der Regierung bleiwen,  geet de Sozialofbau no de Walen natierlech monter weider an och mat der DP an denen Gréngen géngen nach vill weider Grausamkeeten ageféiert ginn. Déi Gréng wëlle jo bekanntlech massiv Steiererhéigungen an d’DP ass ënner anerem géint den Index an dë Rentenajustement. 

Jiddefalls ass de Bilan kloer: 

Ob Schneider oder Juncker – der Lebensstandard geht runter,

Ob Juncker oder Schneider – der Sozialabbau geht weiter!

http://fkartheiser.lu/wp-content/uploads/2013/08/Sozialofbau_tableau.doc

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert