Den Här Europadeputéierten Frank Engel äntwert op e Bréif

Opgrond vun dem Opruff vun der „Manif pour tous“ hat ech e Bréif un déi sechs lëtzebuergesch Europadeputéierte geschéckt. Iwwer déi Initiativ hat ech op dësem Blog déi lescht Woch geschriwwen. Et goung doranner ënner anerem ëm d’Recht op eng PMA fir lesbesch Fraen (Artikel: d’Europaparlament verletzt d’Kannerrechter!).

Als eenzege vun dene sechs Deputéierten huet bis elo den Här Engel (CSV) geäntwert. Villmools Merci!

Seng Aentwert gefällt mir awer manner, well hie sech just op de Vote vu senger Fraktioun refereréiert. D’Rapportrice vun der EVP hätt säi vollt Vertrauen, hie wär mat hir an alle gesellschaftspolitesche Froen d’accord an hie geng sou stëmmen wéi si dat geng proposéieren.    

Et felen lo nach fënnef Aentwerten.

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.