Sammelt fir den Här Bausch!

Et gouf jo mol Zäiten wou déi Gréng nach wollten d’Rotatioun bei de politesche Mandater duerchsetzen. An der Tëschenzäit ass dat jo schonn laang vergiess.

Den Här Bausch cumuléiert souguer Posten, wéi och d’Madame Loschetter an nach eng ganz Rei vun aneren gréngen Mandatären.  Cumul amplaatz Rotatioun, souwäit also zu der grénger Glaafwierdegkeet.

Mee domat ass et net gedon: am „Lëtzebuerger Journal“ vum 21. Juni 2013 stoung e flotten Lieserbréif mam Titel “ Armer, unterbezahlter Herr Bausch“ den op eng Emissioun op RTL opmierksam gemaach huet, déi ech perséinlech verpasst hat:

http://news.rtl.lu/news/headlines/440777.html

Sou ongeféier vun der 15. Minutt un, seet den Här Bausch dat hien als Schäffen vun der Gemeng Lëtzebuerg jo nëmmen 3.700 Euro als Entschiedegung kriit an dat een dovunn jo net kéint liewen. Ech iwwerloossen et ganz gär dem Här Bausch fir de Leit dat do ze erklären.

Wat mech virun allem stéiert ass alt nees déi gréng Hypocrisie an dëser Geschicht. Ech verweisen do op den Artikel op dësem Blog iwwer d'“Erklärung vu Lëtzebuerg“ déi déi Gréng ugeholl hunn. An dem Artikel ass och e Video vum Här Bausch, an dem hien de Leit erkläert, dat si jo kéinten op 1.000 bis 2.000 Euro de Mount verzichten fir dofir méi Liewensqualitéit an méi Fräizäit ze hunn. Ech fannen, den Här Bausch sollt dann mam gudde Beispill virgoen.

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Lëtzebuerg, Politik veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert