Auslännerwalrecht: der CSV hiren geplangten Wielerbedruch

An dem Artikel „Och d’CSV ass fir d’Auslännerwahlrecht“ op dësem Blog hat ech schonn ënnerstrach, datt d’CSV am Prinzip FIR d’Auslännerwahlrecht ass, och wann si lo am Walkampf ën aneren Androck wëll vermëttelen.

An der Chamberkommissioun iwwer d’Institutiounen, do wou iwwer d’Reform vun eiser Verfaassung diskutéiert gëtt, hunn all Parteien, déi an där Kommissioun vertruede sinn, den 13. März 2013 d’Aféierung vum Auslännerwahlrecht awer schonn konkret virbereed, also ausdrécklech och d’CSV! D’ADR ass leider am Abléck an dàr Kommissioun net vertrueden.

Konkret geet et an där Diskussioun ëm den Artikel an eiser Verfaassung den am Abléck nach d’Wahlrecht de Lëtzebuerger Staatsbierger virbehällt:

Art. 52.

(Révision du 27 janvier 1972)

«Pour être électeur, il faut:

1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de dix-huit ans accomplis.

Il faut en outre réunir à ces trois qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée.»

(Révision du 18 février 2003)

«Pour être éligible, il faut:

1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de dix-huit ans accomplis;

4° être domicilié dans le Grand-Duché».

(Révision du 27 janvier 1972)

«Aucune autre condition d’éligibilité ne pourra être requise.»“

Dësen Artikel soll an där zukünfteger Verfaassung sou ëmgeännert ginn, datt d’Walrecht net méi nëmmen fir d’Lëtzebuerger reservéiert ass, mee dat duerch ë Gesetz mat enger 2/3 Majoritéit och d’Auslänner kënnen dat aktivt Walrecht kréien.

 http://www.chd.lu/wps/PA_RoleEtendu/FTSByteServingServletImpl/?path=/export/exped/sexpdata/Mag/104/297/120936.pdf

Wéi et ausdrécklech an dësem Rapport steet, huet de President vun dëser Kommissioun, den CSV-Deputéierten Paul-Henri Meyers,  selwer déi betreffend Formuléierung proposéiert:

„Une loi adoptée à la majorité qualifiée peut, dans les conditions qu’elle détermine, accorder le droit de vote à des non-Luxembourgeois.“

Wat dat passivt Walrecht fir Auslänner ugeet, ass d’CSV just „à ce stade“ nach „plutôt“ dogéint:

„Dans le cadre de l’échange de vues afférent, M. le Président soumet encore à discussion la proposition de texte suivante : « Une loi adoptée à la majorité qualifiée peut, dans les conditions qu’elle détermine, accorder le droit de vote à des non-Luxembourgeois. », ainsi que la question de l’ouverture du droit de vote passif à des non-Luxembourgeois, question à laquelle il tend à ce stade plutôt répondre par la négative. “

D’CSV ass also net nëmmen fir d’Auslännerwalrecht, neen, si huet och nach selwer an der Chamber déi néideg constitutionnell Amendementer proposéiert! Déi eenzeg Partei am Land, déi kloer, zouverlässeg an éierlech géint d’Auslännerwalrecht antrëtt ass  d’ADR.

Fir  dëse Walkampf kann een der CSV nëmme roden wéinstens an där do Fro d’Wouerecht ze soen an nët och nach beim Auslännerwalrecht de Wieler wëllen ze beléien..

Dieser Beitrag wurde unter ADR, Allgemein, Lëtzebuerg, Politik veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert