Här Generalvikar, gitt dach waakrech!

De Moien hunn ech geduecht net gutt ze héieren: den Här Generalvikar Gillen wees anscheinend net wéi d’CSV fonctionnéiert! Emmerhin déi Partei, déi seng Zeitung zu 95% fëllt, de Recht sinn d’Doudesannoncen.

http://news.rtl.lu/themen/wahlen/471651.html

Ma, dann elaabt mir fir Iech, Här Generalvikar, dat ze erklären:  d’CSV brauch Aer Zeitung an Aer Stëmmen. Méi net. Mat Aerem Glaawen huet si ABSOLUTT NAICHT méi um Hutt. 

Den Här Juncker schwätzt heiansdo nach – wann de Kader sech dofir prêtéiert – vu Waerter a vun der kathoulescher Sozialléier. E gewësse sozialen Engagement huet hien och nach, bei de Waerter wär ech awer scho bedeitend méi viirsiichteg. Do leeft menger Meenung no just nach den Europäesche-Federalismus-Programm, den Gender-Mainstreaming an den „Ech si Premier“-Reflex.

De Reliounsunterrecht verschwënnt selbstverständlech och an der Primärschoul. Dat ass awer eréicht fir déi nächste Kéier. D’CSV mecht dat Schrëtt fir Schrëtt. 2013 de Secondaire, a 5 Joer de Primaire.

Beim Walrecht fir Auslänner huet si et genee sou gemaach: fir t’éicht d’Gemengewalen, dono konnten Auslänner och Buergermeeschter a Schäffe ginn, an lo geet et Schrëtt fir Schrëtt un d’Nationalwalen.

Här Generalvikar, gitt dach endlech waakrech!

 

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.