Diskussioun ëm „Pussy Riot“ – e puer faktuell Informatiounen

Haut wor an der Chamber eng Diskussioun ëm « Pussy Riot ». An dem Kontext, hei e puer faktesch Informatiounen.

Verschiddener hunn probéiert d’Aktioun vum Grupp  « Pussy Riot » entweder als « Concert » ze presentéieren, oder als ë relativ harmlost « Gebiet » fir de Putin « wech ze kréien ».

Zum Thema « Concert » kann een am Artikel « Juncker Riot II » de Video ukucken an sech eng eege Meenung maachen.

Zum Thema  « Gebiet » publizéieren ech hei den Text op Däitsch, Franséich a Russesch. Och do ka selbstverständlech jiddereen sech seng Gedanken maachen, ob den Text der gängeger Definitioun oder och senger perséinlecher Viirstellung vun engem Gebiet entsprecht oder net.

Déi russesch orthodox Kierch wor jiddefalls mol der Meenung, datt et sech ëm e blasphemeschen Text handelt. Doriwwer raus beleedegt en och direkt héig Memberen vum Klerus.

Hei ass den Text an däitscher Iwwersetzung (vun der Spaweckssäit vum « Focus »):

Mutter Gottes, du Jungfrau, vertreibe Putin! Vertreibe Putin, vertreibe Putin!

Schwarzer Priesterrock, goldene Schulterklappen,
alle Pfarrkinder kriechen zur Verbeugung,
das Gespenst der Freiheit im Himmel
Homosexuelle werden in Ketten nach Sibirien geschickt.

Der KGB-Chef ist euer oberster Heiliger,
er steckt die Demonstranten ins Gefängnis.
Um den Heiligsten nicht zu betrüben, müssen Frauen gebären und lieben.

Göttlicher Dreck, Dreck, Dreck! Göttlicher Dreck, Dreck, Dreck!

Mutter Gottes, du Jungfrau, werde Feministin, werde Feministin, werde Feministin!

Kirchlicher Lobgesang für die verfaulten Führer,
Kreuzzug aus schwarzen Limousinen.
In die Schule kommt der Pfarrer,
geh zum Unterricht, bring ihm Geld.

Der Patriarch glaubt an Putin. Besser sollte er, der Hund, an Gott glauben.
Der Gürtel der Seligen Jungfrau ersetzt keine Demonstrationen,
die Jungfrau Maria ist bei den Protesten mit uns!“

An op franséich  (vun der Spaweckssäit « le bagnolet en vert ») :

« Vierge mère de Dieu, chasse Poutine,

Chasse Poutine, chasse Poutine.

Soutane noire, pattes d’épaules dorées

Tous les paroissiens rampent pour s’incliner

Le fantôme de liberté est aux cieux

Le gay-pride est envoyé en Sibérie, dans les fers.

Le chef du KGB, leur saint principal

Conduit des protestataires en prison, sous escorte,

Pour ne pas offenser le Très Saint Synode,

Les femmes doivent accoucher et aimer

Chiasse, chiasse, chiasse de Dieu

Chiasse, chiasse, chiasse de Dieu

(En chœur) Vierge mère de Dieu, deviens féministe,

Deviens féministe, deviens féministe

Louange de l’Eglise aux chefs pourris

Procession religieuse de limousines noires

Le prédicateur va venir dans ton école

Va à son cours – apporte lui des sous !

Le Patriarche Goundiaev croit en Poutine

Il aurait mieux fait, salaud, de croire en Dieu

La ceinture de la Vierge ne remplacera pas des meetings

C’est la Vierge Marie qui proteste avec nous !

(En chœur)

Vierge mère de Dieu, chasse Poutine,

Chasse Poutine, chasse Poutine. »

Déi franséich Iwwersetzung « chiasse de Dieu » schengt dem russeschen Original méi no ze sinn, wéi déi Däitsch. Hei de russeschen Original vum Blog vu « Pussy Riot » :

Богородица, Дево, Путина прогони
Путина прогони, Путина прогони
(конец хора)

Черная ряса, золотые погоны
Все прихожане ползут на поклоны
Призрак свободы на небесах
Гей-прайд отправлен в Сибирь в кандалах

Глава КГБ, их главный святой
Ведет протестующих в СИЗО под конвой
Чтобы Святейшего не оскорбить
Женщинам нужно рожать и любить

Срань, срань, срань Господня
Срань, срань, срань Господня

(Хор)
Богородица, Дево, стань феминисткой
Стань феминисткой, феминисткой стань
(конец хора)

Церковная хвала прогнивших воджей
Крестный ход из черных лимузинов
В школу к тебе собирается проповедник
Иди на урок – принеси ему денег!

Патриарх Гундяй верит в Путина
Лучше бы в Бога, сука, верил
Пояс девы не заменит митингов –
На протестах с нами Приснодева Мария!

(Хор)

Богородица, Дево, Путина прогони
Путина прогони, Путина прогони

(конец хора)

 

Wat déi rechtlech Situatioun ugeet, gëtt et och hei am Land pertinent Artikelen am Code  pénal déi d’Culten sollen protegéieren, an zwar am Kapitel « Titre II. – Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la constitution. (…) Chapitre II.- Des délits relatifs au libre exercice des cultes. (…)

« Art. 142. Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

– Voir C. pén., art. 483; Const., art. 19; 20.

 

Art. 143. Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et  d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

– Voir Const., art. 19; 20.

 

Art. 144. Toute personne qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé les objets d’un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

– Voir C. pén., art. 275; 276; 483, al. 2.

 

Art. 145. Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé le ministre d’un culte, dans l’exercice de son ministère.

S’il l’a frappé, il sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

(…)

 Art. 146. Si les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable

sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

– Voir C. pén., art. 281 ».

 

Am Prinzip ass et selbstverständlech all Land fräigestallt, de Schutz vun de Reliounen op séngem Territoire sou ze regelen, wéi et dat fir richteg fënnt. Problemer bestinn allerdéngs dacks bei der Fräiheet vun de Reliounen a bei der fräier Praktizéierung vum Glawen an Staten mat totalitärem Charakter oder mat enger Staatsrelioun.

 

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Europa an d'Welt veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert